Tijd weergave
Je kunt zelf de tijd en datumweergave aanpassen. Er zijn een hoop mogelijkheden, maar het is vrij simpel. Gebruik de volgende codes (voor meer informatie kun je kijken op php.net).

De volgende conversie specifiers worden herkend in de format string:
  %a - afgekorte weekdag naam
  %A - volledige weekdag naam
  %b - afgekorte maand naam
  %B - volledige maand naam
  %d - dag van de maand (01 tot 31)
  %D* - hetzelfde als %m/%d/%y
  %e* - dag van de maand (1 tot 31)
  %H - uur gebruik makend van een 24 uurs klok (van 00 tot 23)
  %I - uur gebruik makend van een 12 uurs klok (van 01 tot 12)
  %m - maand als decimaal nummer (01 to 12)
  %M - minuut als decimaal nummer
  %p - "am" of "pm" afhankelijk van de huidige tijd
  %R* - tijd gebruik makend van een 24 uurs klok
  %S - seconde als decimaal nummer
  %T* - huidige tijd, hetzelfde als %H:%M:%S
  %y - 2-cijferige jaaraanduiding (00 to 99)
  %Y - 4-cijferige jaaraanduiding
  %Z - tijdzone of naam of afkorting
  %% - een letterlijk '%' karakter

* Werkt niet op Windows gebaseerde servers.


Sluit dit scherm