1e Thaborschool, 1952, klas met meester Weenink

1.Annie Overduin?, 2.Dirk Roozendaal, 3.Arie Groen, 4.Chiel van der Toorn?, 5.Meester Weenink,
7.Rietje Spaans, 8.Grietje Groen, 9.Corrie Bal, 10.Truus de Jong, 16.Jochem Taal